Các công ty Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Quảng Ninh

Danh sách các công ty và doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê tại Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN HQN

5701947729

Tầng 12, Trụ sở liên cơ quan số 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BIM

5701942544

Tầng 1, Toà nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long