Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Có 9653 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh. Các công ty tại Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Bãi Cháy 1417 công ty, Phường Hồng Hải 911 công ty, Phường Hồng Hà 648 công ty, Phường Bạch Đằng 563 công ty, Phường Cao Xanh 408 công ty, Phường Giếng Đáy 387 công ty, Phường Hồng Gai 376 công ty, Phường Hà Khẩu 326 công ty, ...

CÔNG TY TNHH FCT QUẢNG NINH

5701987062

Tầng 3 tòa nhà Trần Hưng Đạo Plaza, Khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long