Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành phố Uông Bí Quảng Ninh

Có 1415 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Uông Bí Quảng Ninh. Các công ty tại Thành phố Uông Bí Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Phường Quang Trung 313 công ty, Phường Thanh Sơn 201 công ty, Phường Phương Đông 114 công ty, Phường Trưng Vương 102 công ty, Phường Yên Thanh 101 công ty, Phường Phương Nam 81 công ty, ...

CÔNG TY TNHH A2ZTN

5701981134

Số 94, Tổ 23, Khu 7, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí