Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thị xã Đông Triều Quảng Ninh

Có 1742 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thị xã Đông Triều Quảng Ninh. Các công ty tại Thị xã Đông Triều Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở Thị trấn Mạo Khê 443 công ty, Xã Kim Sơn 118 công ty, Xã Yên Thọ 84 công ty, ...